STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI

  Gminne Centrum Informacji
   Będzino 56
           tel.: (0-94) 316 - 23 - 303

  tel./fax.: (0-94) 316 - 23 - 304
  Zapraszamy
  w poniedziałki i piątki od 7.00 do 15.00
  w  czwartki od 8.00  do  16.00


  Gminne Centrum Informacji w Będzinie powstało w ramach IV edycji konkursu  Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Projekt Gminnych Centrów Informacji realizowany jest w ramach ogólnopolskiego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca".
  Gminne Centrum Informacji świadczy usługi od 28.10.2005r. przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 15.00.
  GCI
  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  Działalność GCI jest wielokierunkowa: absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy służą pomocą w tworzeniu zawodowego życiorysu, a pracodawcą umożliwiają pozyskanie odpowiednich pracowników.

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy Gminy Będzino i sąsiednich gmin, powiatu koszalińskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2.  Polityce Strukturalnej UE,
  3. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  4. Prawie Pracy UE,
  5. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  6. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw - zarówno w kraju jak i zagranicą,
  7. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  8. Legalnej pracy w państwach UE,
  9. Przyszłości Polski w UE

  ___________________________________________

  Strona powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"