STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Zach.-Pom.
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji  w Będzinie

herb Gminy Będzino

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Będzino i okolic, rolników, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.

________________________________________

Strona powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"